0917 343 999
1
Bạn cần hỗ trợ?

Chính sách

Chính sách

Chính sách chuyển nhà ,văn phòng trọn gói

01

2021

Chính sách chuyển nhà ,văn phòng trọn gói

Với phương châm Quyền lợi của khách hàng là quan trọng nhất, Dịch vụ vận tải Nam Lộc thực hiện chính sách chuyển nhà,văn phòng trọn gói dựa trên các nguyên tắc như sau:
Chính sách vận chuyển hàng hóa

01

2021

Chính sách vận chuyển hàng hóa

Nên kiểm tra sản phẩm, đối chiếu với hóa đơn chứng từ, phiếu giao hàng trước khi giao nhận hàng hóa. Nếu nhờ người khác lấy hàng, cần kiểm tra hàng hóa kỹ trước khi giao nhận gửi hàng hóa. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu xảy...